Vår verkstad

I vår stora bodverkstad renoverar vi bodar och moduler, därmed förlängs livslängden på objekten upp till 20 år. Detta är både miljövänligt och kostnadseffektivt för kunden.

Vi är 14 personer med olika kompetenser som utför ombyggnader och renoveringar som tex fasad, fönsterbyten, målning och omläggning av tak.

Innan objekten levereras förbereder vi dem för en säker transport till kunden.